Mailattomat mobiilisovelluksen tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä
Mailattomat ry
2241354-3
Alakalliontie 6
60720 TUOMIKYLÄ
Yhteyspiste: mlt@mailattomat.com

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkillötietojen käsittelyn oikeusperuste riippuu siitä, missä asiayhteydessä henkilötietojasi käsitellään.

Pääsääntöisesti Mailattomat kerää ja käsittelee henkilötietoja pannakseen täytäntöön sinun ja meidän välisen sopimuksen, joka syntyy, kun lataat sovelluksemme sovelluskaupasta; sekä oikeutetun etumme perusteella, luonnollisesti ottaen huomioon sinun oikeutesi.

Käsittelemme henkilötietojasi sopimusperusteisesti silloin, kun tarjoamme sovellusta, palveluja ja niihin kuuluvaa asiakaspalvelua sinulle. Sopimusperusteiseen käsittelyyn kuuluu myös palveluidemme integrointi jakelualustoille sekä palveluitamme ja niiden kehittämistä koskeva asiakasviestintä.

Oikeutetun etumme perusteella käsittelemme henkilötietoja markkinointia ja muuta viestintää sekä analytiikkaa varten.

Tarpeen vatiessa käsittelemme henkilötietoja myös täyttääksemme lakisääteiset velvoitteemme.

Kerättävät henkilötiedot

Mailattomat kerää henkilötietoja mobiilisovelluksensa kautta.

Mailattomat mobiilisovellus kerää seuraavia henkilötietoja:

 • Tietoja ja analytiikkaa siitä, kuinka käytät sovellusta
 • Tietoja analytiikkaa siitä, kuinka sovellus toimii
 • IP-osoite, välinetunnistetieto
 • Käyttämäsi välineen tyyppi ja käyttöjärjestelmä
 • Sijaintitietoja IP-osoitteen perusteella

Lisäksi mobiilisovelluskauppasi (Apple App Store tai Google Play) toimittaa Mailattomat ry:n sovelluksia koskevat lataustiedot.

Lasten yksityisyyden ja henkilötietojen suoja

Mailattomattomat mobiilisovelluksen keräämien tietojen perusteella ei ole pystytä määrittämään käyttäjän ikää eikä Mailattomat mobiilisovellus tietoisesti kerää henkilötietoja alle 13-vuotiaista lapsista. Mikäli tällaisia tietoja havaitaan kerättävän, tiedot poistetaan.

Henkilötietojen käyttötarkoitukset

Mailattomat käsittelee henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

 • Tarjotaksemme palvelujamme ja varmistaaksemme niiden toimivuuden
 • Kehittääksemme palvelujamme ja pitääksemme ne turvallisina
 • Palvelujemme personalisoimiseksi
 • Markkinoinnin vuoksi
 • Täyttääksemme lakisääteiset velvoitteemme ja tarvittaessa oikeuksiemme puolustamiseksi

Evästeet

Palvelut voivat hyödyntää evästeitä ja muita vastaavia verkkojäljitteitä, kuten pikseli-tageja, paikallisesti jaettuja kohteita, laitteistoperusteisia tunnisteita, käyttöjärjestelmäperusteisia tunnisteita, läpinäkyviä GIF-kuvia ja Web-majakoita.

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan laitteellesi. Evästeitä käytetään laitteesi tunnistamiseen ja muistamiseen. Evästetietoja käsitellään muiden henkilötietojen tapaan.

Henkilötietojen jakaminen

Henkilötietojasi saatetaan käsitellä muussa kuin asuinmaassasi. Mailattomat ry  yhteistyökumppanit saattavat sijaita EU/ETA-alueen ulkopuolella.

Pääasiassa henkilötietoja käsitellään Euroopan unionin sisällä. Mailattomat ry:n käyttämät pilvitallennuspalvelut saattavat sijaita EU/ETA-alueen ulkopuolella.

Jaamme henkilötietojasi kolmansiin maihin vain lainmukaisella perusteella.

Henkilötietojen säilytys

Henkilötietojasi käsitellään niin kauan kuin se on tarkoituksenmukaista, laki niin vaatii tai olet pyytänyt meitä poistamaan tietosi. Huomaathan, että poistopyynnöstäsi huolimatta meillä saattaa olla peruste säilyttää joitain tietoja sinusta.

Tietoturva

Mailattomat  ry huolehtii asianmukaisista teknisistä ja organisatorisista turvatoimista henkilötietojesi eheyden turvaamiseksi.

Rekisteröidyn oikeudet

Sovellukseen rekisteröitynä sinulla on oikeus

 • Saada tieto henkilötietojesi käsittelystä;
 • Saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot;
 • Vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
 • Vaatia henkilötietojesi poistamista;
 • Peruuttaa suostumuksesi ja vastustaa henkilötietojesi käsittelyä siltä osin, kuin henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen;
 • Vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyperusteena on oikeutettu etumme;
 • Saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että olet itse toimittanut kyseiset henkilötiedot meille, käsittelemme kyseisiä henkilötietoja sopimuksen tai antamasi suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti;
 • Vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista ja
 • Milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin.

Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Suomessa valvontaviranomaisena toimii Tietosuojavaltuutetun toimisto.

Tietosuojaselosteen päivittäminen

Päivitämme tietosuojaselostettamme aika ajoin vastaamaan uudistuvan lainsäädännön, teknologia ja liiketoiminnan vaatimuksia. Tiedotamme sovelluksessa päivittyneestä tietosuojaselosteesta.